Opperman 2020

Elk jaar wordt op initiatief van de Dorpsraad van Westerhoven iemand tot Opperman uitgeroepen en wordt de Mouw uitgereikt aan hem of haar die bijzondere verdiensten voor het dorp heeft geleverd.

Bij deze onderscheiding behoort het bronzen beeldje de Mouw op de Driepoot, het oorspronkelijke ontwerp van kunstenaar Willie van der Putt (1925-1997) staat op het Monseigneur Biemansplein. Willie Putt studeerde aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam en volgde lessen bij beeldhouwer Ossip Zadkine in Parijs. Samen met haar echtgenoot Toon Slegers ging ze in 1956 op de Weebosch in een oud schoolgebouw wonen. De originele sculptuur verwijst naar de vele goede metselaars uit Westerhoven die als seizoenarbeiders in het westen van Nederland hun brood verdienden. Ze kregen hierdoor de naam “buitengaanders” waaraan het gemeenschapshuis De Buitengaander haar naam heeft te danken. De zinken bak (de mouw) die op de driepoot stond werd vol geschept met specie en de opperman droeg de mouw via de ladder naar boven en verdeelde de specie over de metselkuipen.

Inwoners van Westerhoven kunnen hun kandidaat tot 1 december a.s. voordragen via dit formulier dat ook op papier verkrijgbaar is bij De Buitengaander.