Projecten

Bezwaar op twee besluiten gemeente rondom Westparallel

Op twee mandaat besluiten van de gemeente Bergeijk i.v.m. de aanleg van de Westparallel N69, heeft de dorpsraad bezwaar aangetekend bij de gemeente Bergeijk.

Wandelroute naar de bossen Braambos/Riethoven via Zandstraat

De huidige oversteekplaats verbindt wandelaars vanuit de kern van Westerhoven via de Zandstraat naar de bossen van Westerhoven en Riethoven en andersom.

Wij vinden dat deze verbinding naar dat wandelgebied met bossen en de groene vrije natuur wel bereikbaar moet blijven. Oversteekplaats wordt nu in het plan volledig afgesloten voor wandelaars. Via de rotonde de Heuvel of Braambos en langs de berm naar de Varkensakker lopen is geen alternatief.

Stand van zaken dossier Zandstraat/Varkensakker van 23 december 2020: In een gesprek op 3 december met de dorpsraad is aan de wethouder het onderwerp afsluiting Zandstraat Varkensakker ter sprake gebracht. Meerdere inwoners en ook de rijvereniging die de oversteek via de rotonde Braambos te gevaarlijk vinden om naar de Westerhovense bossen te lopen c.q. rijden is toen ook aangegeven. 
Er zijn nu twee voorstellen gedaan die kunnen helpen voor een oplossing.

Op 7 januari is er gesproken met de projectmanager provincie N.B van de Westparallel, hij zou onze vraag opnemen met de gemeente Bergeijk.
Als reactie belde hij op 8 januari terug dat de wethouder en het N69 team van de gemeente Bergeijk bezig zijn met een oplossing en binnenkort een uitnodiging kan komen voor een gesprek. 


Ook hebben wij bezwaar aangetekend bij de gemeente over de wandelbrug Braambos over de Westparallel N69. Waarom deze alleen voor wandelaars en fietsers, waarvoor een wielgoot wordt gemaakt? Wij vinden dat de inwoners met kinderwagens en mindervaliden ook toegang moeten behouden om naar het natuurgebied de Keersopperbeemden te kunnen gaan wat via de bossen van Braambos de beste verbinding is.

In het overleg bij de gemeente hebben wij gecommuniceerd dat wij in het belang van de gemeenschap van Westerhoven en omgeving het belangrijk vinden dat iedereen zich moet kunnen verplaatsen via deze verbindingen. De ambtenaar heeft aangegeven dat hij dit gaat voorleggen bij de verantwoordelijk wethouder en de projectgroep N69 en komt daarna met een reactie.

Verkeersveiligheid rondom de school

De directeur van de Basisschool heeft in een gesprek met onze voorzitter gesproken over de problemen met de verkeerssituatie rond de school. Parkeeroverlast en te hard rijden in de Dorpstraat vormen een groot deel van die problemen. Er is in het verleden wel geprobeerd de overlast in te dammen in samenwerking met de gemeente Bergeijk maar dat heeft niet lang geholpen. De dorpsraad heeft nu dit probleem aangekaart bij de nieuwe VVN- Bergeijk organisatie om deze overlast met hun expertise te helpen op te lossen. Dit is belangrijk voor de veiligheid van de kinderen in Westerhoven. Op 4 december was er een afspraak gepland met de directeur en VVN. Hieruit is naar voren gekomen: De school gaat op zoek naar een verkeersouder om samen met de VVN vertegenwoordiger te inventariseren wat de problemen zijn, ook jeugdgemeenteraad, omwonenden en ouders zullen betrokken worden. Eind februari 2021 volgt nieuw overleg om voorstel te maken richting gemeenteraad.

Zitkuil op hoek Eikewal en Beukenlaan

De bewoners van de Eikewal hebben de dorpsraad gevraagd contact op te nemen met de gemeente i.v.m. de zitkuil, met als doel om het aanzicht te verbeteren door het te vervangen door een groenstrook. De dorpsraad heeft het verzoek extra onder de aandacht gebracht van de gemeente.

De reactie van de gemeente:

We hebben al een tijdje contact met de bewoners van Eikewal aangaande overlast van de riolering. Dit probleem wordt in 2 stappen aangepakt. De gemeente zorgt voor een verlaging in het bosplantsoen, zodat water van de verharde parkeerplaats daar naar toe stroomt. Anderzijds leveren de bewoners een tegenprestatie door hun regenpijpen af te koppelen van de riolering. Deze werkzaamheden zullen binnenkort worden uitgevoerd. Aangezien er dan grond vrijkomt, kunnen we daar de zitkuil mee aanvullen. De zitkuil wordt binnenkort verwijderd. Met Kempenplus zullen we aanplant verzorgen. De aanwezige bank zal een andere plaats krijgen langs de verharding. Al met al in een werkgang goede verbeterslagen voor de Eikewal.

Wandelomloopje Ganzenbroek

Wandel omloopje Ganzenbroek bij visvijver in samenwerking met gemeente en Natuurmonumenten.

Vanaf 8 oktober 2020 is het ommetje officieel geopend.
De wandelfolder is af te halen bij horecagelegenheden in Westerhoven. De wandeling start bij de parkeerplaats aan de Oude Weerderdijk.

Lees hier het artikel over het ommetje of omloopje op de site van Natuurmonumenten.

Drinkwatertappunt Kerkplein

Drinkwatertappunt op het kerkplein is door Brabant Water en de gemeente Bergeijk in alle kernen op verschillende plekken gerealiseerd. Het tappunt met bankje en het monument van de samenstelling van de inwoners van Westerhoven ten tijde van de samenvoeging met Bergeijk is voor de inwoners en toeristen een moment van rust op dit mooie plekje naast de kerk.

Hardrijden terugdringen

Bewoners van Heijerstraat, Provincialeweg en Loveren zijn al een aantal malen bij elkaar geweest over het hard rijden in hun straten van personenauto’s en vrachtwagens. Voor oplossingen om dit tegen te gaan zijn er gesprekken gevoerd met de projectleider van de gemeente Bergeijk en Veilig Verkeer Nederland. Als eerste stap zijn er door de bewoners langs de weg extra bordjes met 50 KM opgehangen. Vervolgacties zoals snelheidsmetingen in overleg met de politie volgen.

AED gebruik

AED gebruik met een dekking van 6 minuten na een noodoproep in Westerhoven.

Vanuit de gemeente Bergeijk worden de dorpsraden ondersteund om zgn. 6 minuten netwerk in te stellen. Het komt er op neer dat er na een 112-oproep binnen 6 minuten ter plaatse hulp verleend wordt. Dit gebeurt in de vorm van reanimatie in combinatie met de AED. Ook in Westerhoven is een werkgroep opgestart om te zorgen voor een 6 minuten-dekking.

Beekloop

Project herstel Beekloop, gerealiseerd in 2015

Riolering Zandstraat en Hoeverstraat

Verkenning in de Zandstraat en Hoeverstraat met bewoners en projectleider van de gemeente Bergeijk voor een onderzoek naar de toestand van het rioleringsstelsel kan leiden tot een complete vervanging. Tegelijkertijd is het dan de bedoeling een renovatie van de wegen en bermen om de hemelwateroverlast van deze twee straten te verminderen. Aan een aantal deelnemers werd gevraagd om zitting te nemen in een klankbordgroep. Planning van het project is te verwachten in de loop van 2019.

Starterswoningen op het St. Servatiusterrein

Visievorming over sociale/zorg ontwikkelingen in Westerhoven samen met WIJ Westerhoven – projectinformatie