Projecten

Drinkwatertappunt Kerkplein

Drinkwatertappunt op het kerkplein is door Brabant Water en de gemeente Bergeijk in alle kernen op verschillende plekken gerealiseerd. Het tappunt met bankje en het monument van de samenstelling van de inwoners van Westerhoven ten tijde van de samenvoeging met Bergeijk is voor de inwoners en toeristen een moment van rust op dit mooie plekje naast de kerk.

Beekloop

Project herstel Beekloop, gerealiseerd in 2015

Wandelomloopje Ganzenbroek

Wandel omloopje Ganzenbroek bij visvijver in samenwerking met gemeente en Natuurmonumenten.

Vanaf 8 oktober 2020 is het ommetje officieel geopend.
De wandelfolder is af te halen bij horecagelegenheden in Westerhoven. De wandeling start bij de parkeerplaats aan de Oude Weerderdijk.

Lees hier het artikel over het ommetje of omloopje op de site van Natuurmonumenten.

AED gebruik

AED gebruik met een dekking van 6 minuten na een noodoproep in Westerhoven.

Vanuit de gemeente Bergeijk worden de dorpsraden ondersteund om zgn. 6 minuten netwerk in te stellen. Het komt er op neer dat er na een 112-oproep binnen 6 minuten ter plaatse hulp verleend wordt. Dit gebeurt in de vorm van reanimatie in combinatie met de AED. Ook in Westerhoven is een werkgroep opgestart om te zorgen voor een 6 minuten-dekking.

Visievorming over sociale/zorg ontwikkelingen in Westerhoven samen met WIJ Westerhoven – projectinformatie

Starterswoningen op het St. Servatiusterrein – projectinformatie

Riolering Zandstraat en Hoeverstraat

Verkenning in de Zandstraat en Hoeverstraat met bewoners en projectleider van de gemeente Bergeijk voor een onderzoek naar de toestand van het rioleringsstelsel kan leiden tot een complete vervanging. Tegelijkertijd is het dan de bedoeling een renovatie van de wegen en bermen om de hemelwateroverlast van deze twee straten te verminderen. Aan een aantal deelnemers werd gevraagd om zitting te nemen in een klankbordgroep. Planning van het project is te verwachten in de loop van 2019.

Hardrijden terugdringen

Bewoners van Heijerstraat, Provincialeweg en Loveren zijn al een aantal malen bij elkaar geweest over het hard rijden in hun straten van personenauto’s en vrachtwagens. Voor oplossingen om dit tegen te gaan zijn er gesprekken gevoerd met de projectleider van de gemeente Bergeijk en Veilig Verkeer Nederland. Als eerste stap zijn er door de bewoners langs de weg extra bordjes met 50 KM opgehangen. Vervolgacties zoals snelheidsmetingen in overleg met de politie volgen.