Kerkstraat

Beste inwoners van Westerhoven.

Naar aanleiding van de facebook berichten met betrekking tot de plannen van de Gemeente Bergeijk voor het aanleggen van parkeerplaatsen in de pastorietuin langs de Kerkstraat willen wij u hierover informeren.

De dorpsraad heeft naar aanleiding van de ongerustheid van een aantal bewoners met het kerkbestuur afgelopen maandag 8 juni een gesprek gevoerd. Het onderwerp van het gesprek was o.a. de geplaatste zendmast in de kerktoren, het plaatsen van een hekwerk door het kerkbestuur, en het aanleggen van parkeerplaatsen door de Gemeente Bergeijk op grond die eigendom is van de kerk.

Omdat het nut en noodzaak voor het aanleggen van parkeerplaatsen niet is aangetoond en wij ook het groen in ons dorp willen behouden hebben wij hierover een brief doen uitgaan naar de vier politieke partijen met een afschrift aan het kerkbestuur. Wij hebben onze bezorgdheid en afkeuring van dit plan onder hun aandacht gebracht en hierbij aangegeven om hiervoor geen geld ter beschikking te stellen of in de perspectievennota van 2021 op te nemen.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws