Bomen Westerhoven

Verbetering van het bomenbestand in Westerhoven

De werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden hebben betrekking op vellen van risicobomen en vooral aanplanten van nieuwe bomen in ons dorp.

Snoeien en vellen

Snoeien en vellen is voorzien in en langs tuinen die grenzen aan de bosranden Lange Akkers

Naast snoeien worden een aantal bomen omgezaagd die een risico vormen. Boomwortels die schade veroorzaken die zichtbaar omhoog groeien en struikel gevaar opleveren. Zie slide 3 linker plaatje.

slide 3
slide 3

Vellen van bomen is ook nodig voor de veiligheid in de bosjes die grenzen aan de achtertuinen van de Steenovens. Door de droogte en stormen van 2018 en 2019 is er uitval van dennen, berken, eikenbomen. Dode takken kunnen afbreken en leveren gevaar op voor wandelaars en omwonenden. Zie slide 3 rechts.

Meldingen van omwonenden hierover zijn opgepakt en in overleg werd een plan uitgestippeld.

Waar mogelijk volgt in de bosrand een herplanting met vooral heesters voor meer biodiversiteit.

Planten van bomen

De aanplant van nieuwe bomen zijn een onderdeel van het gebiedsimpuls N69 van de provincie N-B.

Zie slide 4 het rechter plaatje

slide 4

Hoeverstraat-Zandstraat

Als afronding van de herinrichting Hoeverstraat-Zandstraat start binnenkort de aanplant van ± 33 bomen, zoals kers, acacia, lijsterbes, berk en fruitbomen. Ook 2.000 heesters, zoals wilg, krent en diverse soorten bessen.

Eeuwselsedijk -Weerderdijk

Hier komen ± 225 nieuwe bomen in de bermen, zoals els, es, iep, berk, linde, wintereik en populier. Met de aanplant houden we rekening met behoud van uitzichten op het beekdal en uitwijkmogelijkheden voor (landbouw) verkeer.

Uitvoering

De werkzaamheden gaan gefaseerd plaatsvinden. De uitvoering start dit jaar en naar verwachting de afronding in het 1e kwartaal van 2021.

Waar nodig worden de omwonenden geïnformeerd over een tijdelijke wegafzetting of omleiding.

Er kan enige hinder ontstaan door de werkzaamheden met allerlei machines.

Graag uw begrip hiervoor.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws