Meester Panken, deel 5

Meester Peter Norbertus Panken. Wie heeft er niet van gehoord in Westerhoven en Bergeijk.  Maar wie was hij en wat heeft hij dan geschreven over Westerhoven. Ik wil jullie meenemen naar zijn verleden en een aantal stukjes schrijven hierover. Wat schreef hij en wat leren wij daaruit.

In 1870 werd de onderwijzerspost te Westerhoven open gesteld. Panken was al weer enige tijd ( inds 1863) geen onderwijzer meer. Er kwamen 2 sollicitanten op: een uit Limburg en een uit Gelderland. Maar de gemeente vond dat niets en stelde hulp onderwijzer Hendr. Biermans aan als waarnemer. Uiteindelijk werd die op 7 juli 1870 benoemd. Een maand later trouwde hij met Cato van Mol en betrok het schoolhuis.

In 1871 schreef Panken:

Binnen weinige dagen stierven te Westerhoven 4 mensen, namelijk vrijdagavond 30 dec 1870 eene vrouw, zondag 1 jan 1871 tussen de missen een vrouw en een man ( mijn gewezen brievenbesteller)en dinsdag morgen den 3e C Schellens, mijn naaste buurman. Op de eerste 4 werkdagen des jaars zijn deze lijken achtervolgens begraven en de uitvaartgehouden, zodat zes dagen veel klokkengelui gehoord werd. Deze personen waren alle onder de gilde van St Anna waarom ik ze als lid aan de sterfhuizen mede heb afgehaald of vergezeld en de uitvaart benevens de begrafenis heb bijgewoond. De beide mannen bezweken aan een ruim een week voor hunnen dood gevatte koude en de vrouwen aan hun langdurige ziekte; doch zij werden alle eerst korte tijd voor hun bescheiden door de H. Sacramenten der stervenden versterkt. Tweemalen stonden alzo van hen 3 lijken boven de aarde. Men weet niet dat in gemeente in een zo kort tijdsbestek ooit zo vele personen zijn gestorven, zondr dat er een aanstekelijke ziekte heeft geheerst. Toevallig werden hier ter voriger maand in een week 3 kinderen dood geboren, waronder tweelingen.

De volgende keer gaan we weer verder met Meester Panken.

Jacques van Veldhoven