Meester Panken, deel 8

Meester Peter Norbertus Panken. Wie heeft er niet van gehoord in Westerhoven en Bergeijk.  Maar wie was hij en wat heeft hij dan geschreven over Westerhoven. Ik wil jullie meenemen naar zijn verleden en een aantal stukjes schrijven hierover. Wat schreef hij en wat leren wij daaruit.

Soms kom je iets tegen in zijn dagboeken wat je persoonlijke interesse heeft.  En het hierna volgende vond ik:

Juni 1876

“Te Leende ontstond met Pinksteren (5 juni) brand in een woonhuis, waarna uiteindelijk 9 woningen afbrandden. Omtrent hetzelfde tijdstip verongelukte een twee en twintig jarige jongeling uit Leende met zijn kar en overleed.

Gelukkiger gevolg had een dergelijk onheil voor een andere man, op het gehucht Geenhoven te Valkenswaard woonachtig en als een uitstekend braaf, doch steeds met tegenspoed te kampen hebbende, landman bekend. Hij bevond zich op 6 juni met zijne geladen kar in de heide tussen Westerhoven en Klein Borkel, toen de os begon te lopen en viel. De man lag in een diep heidespoor en het rad stond bijna 10 minuten op zijn schouder, alvorens hulp aanwezig was en hij van de kar ontlast was. Men ijlde naar het dorp om de dokter  en kapelaan. Spoedig stonden beide hijgend bij de ongelukkige, die ieder meende zulks ging sterven. De geestelijke gaf hem het H. Oliesel, waarna hij naar zijn woning werd vervoerd, blijvende ongevoelig en onbewust van zijnen toestand, doch als razend en krankzinnig tot de volgenden ochtend 3 ure, waarna hem de kapelaan de H. Communie enz. toediende. Den 16e dezer bezocht ik de wonderbaar behoudende. Hij lag nog bewegingloos te bed, doch was reeds buiten gevaar en vertelde mij het ongeval.”

Mr. Panken heeft in zijn stuk ook de naam genoemd van deze man en ik kon nog wel iets over hem vinden.

De man had een zeer groot gezin van 16 kinderen en was 3 jaar tevoren getrouwd met zijn 2e vrouw (zijn 1e vrouw was overleden bij de geboorte van een kind). Na dit voorval kreeg hij nog 5 kinderen, waarvan er 2 bij de geboorte overleden.

De man heette Josephus (Sjef) van Veldhoven, geboren op 20 februari 1828 te Leende. Na dit ongeluk in 1876 kwamen de kinderen Huub, Frans en Josephus (Jos) van Veldhoven. Frans is naar Bergeijk gegaan en heeft daar een grote sigarenfabriek gehad.  Jos van Veldhoven was mijn eigen grootvader, geboren op 14 oktober 1881 en overleden op 26 mei 1963. Hij had een sigarenwinkel op de Eindhovenseweg te Valkenswaard.

Dus:
Als die man, zoals iedereen dacht, bij dat ongeluk overleden was, had niemand van u dit verhaaltje kunnen lezen omdat ik nooit bestaan had. Mijn overgrootvader overleed uiteindelijk te Valkenswaard op 16 aug 1886. Mijn grootvader was toen pas 5 jaar oud en heeft dus zijn vader nauwelijks gekend. Maar door dit verhaal blijft hij toch wat in leven.

De volgende keer gaan we weer verder met Meester Panken.          

Jacques van Veldhoven