Noud van den Nieuwenhuijzen Opperman

Noud van den Nieuwenhuijzen wordt uitgeroepen tot Opperman in Westerhoven en ontvangt daarvoor als prijs ‘De Mouw’.

Verdiensten:

 • 1968-2005 Gewerkt bij Philips ( ‘diverse belangrijke functies’)
 • Tafeltennisvereniging WETAC Westerhoven, 77-85 lid, 78-85 bestuursvoorzitter
 • Schoolbestuur BS St. Servatius, 77-78 secretaris, 78-91 voorzitter
 • Scholenbureau Decanaat Valkenswaard 1980-83 lid, 83-88 voorzitter
 • Fusies Scholenbureau Valkenswaard en Veldhoven tot SKOZOK 88-90 voorzitter, 90-92 vicevoorzitter
 • Medeauteur ‘Weg van Westerhoven’,  tgv opgaan voormalige gemeente Westerhoven in Bergeijk
 • 2006-2008 Herstart dorpsraad Westerhoven.
 • Mantelzorger voor buurvrouw van 1970 tot 2009
 • Stichting Paladijn 1994-2005 (welzijnshoek). Vicevoorzitter, personeelszaken, projecten
 • BABS voor gemeente Bergeijk 2004-2014? Einddatum niet helemaal zeker
 • Diverse functies St. Servatius parochie 1977- heden
 • Coördinator Dodenherdenking Westerhoven van 2012 tot op heden
 • Pinksterkoekencomité, 89-heden

De rode lijn in de beroepsmatige en vrijwilligersfuncties die Noud van den Nieuwenhuijzen door de jaren heeft bekleed, is dat hij altijd de kartrekker is of was en daarbij oog heeft voor de mens waarmee hij werkt.

Hij heeft een groot hart, niet alleen voor Westerhoven, maar voor heel Bergeijk. De gemeenschap is hem grote dank verschuldigd voor het vele vrijwilligerswerk dat hij naast een drukke baan altijd heeft gedaan. Daarbij nam hij ook nog eens zorgtaken voor zijn hulpbehoevende buurvrouw op zich.

Kortom, een inwoner om trots op te zijn en een voorbeeld voor velen. En daarom ben ik vereerd dat ik vandaag hem deze onderscheiding mag uitreiken. Je mede-Westerhovenaren vinden dat jij deze grote eer verdient, en daar kan ik me alleen maar volmondig bij aansluiten. Grote dank voor alles wat je hebt gedaan, maar zeker ook wat je nog altijd doet voor Westerhoven en Bergeijk.

Algemene info over de Opperman in Westerhoven

 • Elk jaar wordt op initiatief van de Dorpsraad van Westerhoven iemand tot Opperman uitgeroepen en wordt de mouw uitgereikt aan hem of haar die bijzondere verdiensten voor het dorp heeft geleverd.
 • Bij deze onderscheiding behoort het bronzen beeldje de Mouw op de Driepoot, het oorspronkelijke ontwerp van kunstenaar Willie van der Putt (vrouw, 1925-1997) staat op het Monseigneur Biemansplein.
 • Willie van der Putt studeerde aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam en volgde lessen bij beeldhouwer Ossip Zadkine in Parijs. Samen met haar echtgenoot Toon Slegers ging ze in 1956 op de Weebosch in een oud schoolgebouw wonen.
 • De originele sculptuur verwijst naar de vele goede metselaars uit Westerhoven die als seizoenarbeiders in het westen van Nederland hun brood verdienden. Ze kregen hierdoor de naam “buitengaanders” waaraan het gemeenschapshuis De Buitengaander haar naam heeft te danken.
 • De zinken bak (de mouw) die op de driepoot stond werd opgeschept met specie en de opperman droeg de mouw via de ladder naar boven en verdeelde de specie over de metselkuipen.
Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws