Canon van Westerhoven

Een overzicht van belangrijke en gedenkwaardige gebeurtenissen en gebruiken door het jaar heen in Westerhoven.

 • Nieuwjaar: nieuwjaarsduik
 • Winterfeest
 • Valentinusdag
 • Zittingsavonden en carnaval
 • Palmpasen
 • Koningsdag
 • Dodenherdenking
 • Pinksterkoeken
 • Bedevaart naar Meerveldhoven
 • St. Annaweekend
 • Terrasconcert
 • Kampioensfeesten
 • Westerhovense Kwis
 • Prinsverkiezing
 • Toneelvoorstelling
 • Verkiezing d’n Opperman

Nieuwjaarsduik

Sinds nieuwjaar 2017 wordt bij Center Parcs De Kempervennen de Nieuwjaarsduik gehouden. Houd voor de actuele informatie voor de aanstaande nieuwjaarsduik de regionale nieuwssites in de gaten. (Eindhovens Dagblad, Westerhoven-events)

Winterfeest

Westerhoven ontmoet Westerhoven om elkaar het allerbeste toe te wensen voor het nieuwe jaar. Kortom: DE Nieuwjaarsreceptie voor en door Westerhoven. Tevens de bekendmaking van de Opperman.

Het afgelopen winterfeest vond plaats op 05-01-2020. Dit jaar was de 10e editie met de lancering van “De Westerhovense Blonde”, een Senioren uurtje en een spectaculair vuurwerk op muziek.

Valentinusdag

Op 14 februari viert Westerhoven valentinusdag in de St. Valentinuskapel.

Zittingsavonden en carnaval

Westerhoven wordt tijdens carnaval omgedoopt tot Koffiegat. Zittingsavonden, carnavalsreceptie, optocht en kinderoptocht, een compleet carnaval met C.V. De Koffieleuters (check hier hun facebookpagina, ook zonder inloggen te bekijken).

Palmpasen

Koningsdag

Dodenherdenking

Elk jaar op 4 mei een ingetogen ceremoniële herdenking nabij de Valentinuskapel in Westerhoeven.

Impressie 2018: https://www.youtube.com/watch?v=kSZgGoo3zQ0

Pinksterkoeken

‘De traditie van het uitdelen van Pinksterkoeken gaat terug naar Bisschop Rythovius, geboren in Riethoven (1511 – 1583). Hij was destijds Bisschop van het Bisdom Ieper en hij had grote invloed in die tijd. Hij is zijn geboortedorp nooit vergeten. Via zijn testament wilde hij de kinderen van Riethoven en aangrenzende dorpen met Kerst en Pasen trakteren op witte broodjes. Dit is later in Riethoven en Westerhoven veranderd in Pinksterkoeken en heeft als achtergrond: aanmoediging tot godsdienstige opvoeding. Het is heel toevallig dat dit Pinksterkoeken zijn ofwel grote krentenbollen.’ In Westerhoven worden nog jaarlijks de Pinksterkoeken uitgereikt aan de kinderen van Basisschool De Ster.

De koeken worden niet alleen uitgedeeld aan de kinderen van de basisschool, maar aan iedereen. In het testament staat inderdaad wel dat het witte brood bedoeld is voor kinderen, maar ook de andere aanwezigen krijgen een koek.

Voorwaarde is dat de kinderen hebben leren bidden, en dus een aantal gebeden op moeten zeggen voor ze een koek krijgen. Dat stond ook in het testament en is de uitwerking van de intentie om het katholieke geloof te verspreiden onder de kinderen.

Bedevaart naar Meerveldhoven

Jaarlijkse Bedevaart naar O.L.V. ter Eik te Meerveldhoven.

In 1871 is in Westerhoven de jaarlijkse processie naar O.L.V. ter Eik te Meerveldhoven opgericht.

Volgens art. 3 van de statuten is het doel van de processie: door voorspraak van Maria geestelijke en lichamelijke troost, bijstand en verlichting te verkrijgen in alle omstandigheden des levens ten tijde van besmettelijke ziekten door Maria’s voorspraak daarvan bevrijd te blijven.

In de 30er jaren werd de vrijdag vóór 13 mei (de feestdag van de patroonheilige van onze Servatiuskerk de bedevaart gehouden.

Nu wordt onze jaarlijkse bedevaart meestal de 2e zaterdag van de maand mei gehouden. Vaak is dat een dag vóór Moederdag. Om half 8 vertrekken we met de voetgangers vanaf de Servatiuskerk voor een tocht van ongeveer 12 km. Onderweg wordt er op een rustig stukje een Weesgegroetje gebeden soms een Marialiedje gezongen.

In Meerveldhoven staat in het café tegenover de Lambertuskerk de koffie klaar. Om kwart over 10 is het opstellen op de hoek van de Kapelstraat en een parkje, waarna we samen met de fanfare en het zangkoor zingend naar de kerk lopen. Daar sluiten de bedevaartgangers aan die per fiets of met ander vervoer komen.

Er is een plechtige H. Mis opgedragen door onze eigen pastoor, opgeluisterd door fanfare en zangkoor, waarna we na afloop nog een processie door de kerk hebben. De bloemen van de kinderen en onze processiekaars worden dan naar de H. Eik gebracht.

We eindigen de dienst met een afscheidslied.

St. Annaweekend

Enkele tradities vanuit het St. Annagilde:

Elk jaar wordt de eed van trouw vernieuwd aan het kerkelijk gezag.  Dit gebeurt op St. Anna dag (op de dag dat we dat vieren, laatste weekend van juni) ten overstaan van de pastoor als afgevaardigde van de kerk. De eed van trouw wordt gedaan door de vaandrig. Gevolgd door een vendelhulde.

Verder doen we ook elk jaar de eed van trouw aan het wereldlijk gezag, vertegenwoordigd door de burgemeester. Dit gebeurd op Koningsdag na de fietsentocht.

Verder wordt in het St Annaweekend ( eind juni) elk jaar ook geschoten op de gaai (een houten vogel in een paal). En eens in de 4 jaren is dit het schieten voor het koningsschap van ons gilde.

Die nieuwe koning zit vervolgens minimaal 12 jaar in het bestuur.  4 jaar koning, 4 jaar 1e deken en 4 jaar 2e deken.

Er zijn twee personen die al 3 x koning geschoten hebben. Peter van Gerwen en Grard Hoeks.

Terrasconcert

Fanfare Irene heeft al enkele jaren de traditie om het weekend voor de zomervakantie een buitenconcert te geven. Dit wordt gedaan in samenwerking met café Het Wapen van Westerhoven. Dit buitenconcert wordt terrasconcert genoemd omdat we letterlijk tegenover het terras zitten.

Kampioensfeesten

Alle sportverenigingen eren hun kampioenen. In Westerhoven zijn de volgende sportverenigingen actief:
Volleybalvereniging Bravo
Voetbalvereniging ZSC
Korfbalvereniging Euro-girls
Westerhovense Tennisclub
Hengelsportvereniging Valentinus
Tafeltennisvereniging Wetac

Westerhovense Kwis

Een nieuwe traditie sinds 2017: De Westerhovense Kwis. Een veelzijdige dorpskwis georganiseerd door Westerhoven-events.

Er worden uit diverse Westerhovense groeperingen teams geformeerd die elk (gelet op de hoeveelheid werk) uit 10 à 15 personen moeten bestaan. Deze teams wordt via het kwisboek een scala aan vragen voorgelegd.
De vragen zijn gerangschikt in diverse categorieën zoals bijvoorbeeld, bekende Westerhovenaren, verenigingsleven, historie, muziek, Westerhovense wetenswaardigheden, wetenschap, algemene zaken, etc. Ook is er een geheime opdracht voorzien. Kortom er wordt intelligentie, creativiteit, durf en lef van elk team gevraagd!

Prinsverkiezing

Prinsverschijning.

Uiteraard wordt rond de 11e van de 11e de nieuwe prins voor het aanstaande carnaval verkozen. C.V. De Koffieleuters organiseert een mooie avond voor de Prinsverschijning, de bekendmaking van de nieuwe Prins van Koffiegat.

Facebook C.V. De Koffieleuters (zonder inloggen ook toegankelijk): https://www.facebook.com/Carnavalsverenigingkoffiegat/

Krentenmikactie

Toneelvoorstelling

Elk jaar brengt Toneelclub Westerhoven een voorstelling op de planken. In 2018 vierde zij het 40-jarig bestaan.

Meer informatie: website Toneelclub Westerhoven.

D’n Opperman

Sinds vele jaren kent Westerhoven voor bijzonder verdienstelijke inwoners binnen haar gemeenschap een dorpsonderscheiding: d’n Opperman. De persoon die tot Opperman wordt benoemd ontvangt, als bijbehorende symboliek, een beeldje: “de Mouw”.

Deze Mouw staat symbool voor Westerhoven vanuit de tijd (17e-19e eeuw) dat diverse Westerhovense mensen, zogeheten Buitengaanders, als metselteuten door het land trokken om in diverse plaatsen hun gewaardeerde metselwerk te verrichten. (Een mouw is een speciebak die door de toenmalige metselteut op de schouder werd genomen en de ladder werd opgesjouwd.)

In 1988 werd de Mouw door kunstenares Wil Slegers als een typisch Westerhovens dorpssymbool vervat in een beeld dat in november van dat jaar door burgemeester Van Beek werd onthuld en een plaats kreeg op het Mgr. Biermansplein.

Van het beeld maakte de kunstenares in 1989 een kleine replica als dorpsonderscheiding. Dit beeldje, “de Mouw op driepoot” werd in 1991 voor het eerst uitgereikt.

De onderscheiding wordt toegekend op voordracht van mensen uit de Westerhovense bevolking, waarbij de procedure onder verantwoording van de Dorpsraad valt. Elke Westerhovenaar kan een dorpsgenoot via het aanmeldingsformulier kandidaat stellen voor de dorpsonderscheiding. Een anonieme 4 hoofdige commissie beoordeelt de ingediende kandidaatsvoorstellen en beslist of d’n Opperman aan de genomineerde wel of niet wordt uitgereikt.

De volgende inwoners hebben de dorpsonderscheiding in het verleden mogen ontvangen:

Lies Kuijlaars – Bos
Frans van Valenberg
Dokter van Hal
Zuster Marie-Pierre
Harrie Smolders
Sam Dijs
Jac van Beek (oud-burgemeester)
Huub Smolders
Jos Smolders
Jan Adriaans (Hoeverstraat)
Mien Adriaans
Piet Adriaans
Zuster Bernadette (2008)
Mien van Beek – Kuijlaars (2009)
Jo van Ampting (2011)
Jan Kwinten (2011)
Mariet van Zantvoort (2012)
Hans Bruns (2013)
Marie van Hulsel (2013)
Frank Claas (2015)
Tonny en Joke Donders – Bertels (2017)
Frans Adriaans en Henry van Beek (2020)
Noud van de Nieuwenhuijzen (2021)


En om nooit te vergeten: de enige echte Westerhovense lipdub:

Westerhovense lipdub ‘Hee gaode mee?’