Nieuws

 • WijWesterhoven Bergeijkenaar van het jaar

  WIJ Westerhoven, van harte gefeliciteerd met de verkiezing Bergeijkenaar van het jaar namens de Dorpsraad Westerhoven.

  Wij kijken vooruit en willen staan voor een jarenlange samenwerking met jullie. 

  Ad Bone Voorzitter

 • Bomen Westerhoven

  Verbetering van het bomenbestand in Westerhoven

  De werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden hebben betrekking op vellen van risicobomen en vooral aanplanten van nieuwe bomen in ons dorp.

  Snoeien en vellen

  Snoeien en vellen is voorzien in en langs tuinen die grenzen aan de bosranden Lange Akkers

  Naast snoeien worden een aantal bomen omgezaagd die een risico vormen. Boomwortels die schade veroorzaken die zichtbaar omhoog groeien en struikel gevaar opleveren. Zie slide 3 linker plaatje.

  slide 3
  slide 3

  Vellen van bomen is ook nodig voor de veiligheid in de bosjes die grenzen aan de achtertuinen van de Steenovens. Door de droogte en stormen van 2018 en 2019 is er uitval van dennen, berken, eikenbomen. Dode takken kunnen afbreken en leveren gevaar op voor wandelaars en omwonenden. Zie slide 3 rechts.

  Meldingen van omwonenden hierover zijn opgepakt en in overleg werd een plan uitgestippeld.

  Waar mogelijk volgt in de bosrand een herplanting met vooral heesters voor meer biodiversiteit.

  Planten van bomen

  De aanplant van nieuwe bomen zijn een onderdeel van het gebiedsimpuls N69 van de provincie N-B.

  Zie slide 4 het rechter plaatje

  slide 4

  Hoeverstraat-Zandstraat

  Als afronding van de herinrichting Hoeverstraat-Zandstraat start binnenkort de aanplant van ± 33 bomen, zoals kers, acacia, lijsterbes, berk en fruitbomen. Ook 2.000 heesters, zoals wilg, krent en diverse soorten bessen.

  Eeuwselsedijk -Weerderdijk

  Hier komen ± 225 nieuwe bomen in de bermen, zoals els, es, iep, berk, linde, wintereik en populier. Met de aanplant houden we rekening met behoud van uitzichten op het beekdal en uitwijkmogelijkheden voor (landbouw) verkeer.

  Uitvoering

  De werkzaamheden gaan gefaseerd plaatsvinden. De uitvoering start dit jaar en naar verwachting de afronding in het 1e kwartaal van 2021.

  Waar nodig worden de omwonenden geïnformeerd over een tijdelijke wegafzetting of omleiding.

  Er kan enige hinder ontstaan door de werkzaamheden met allerlei machines.

  Graag uw begrip hiervoor.

 • Ganzenbroek

  Begin oktober is de wandelroute Ganzenbroek officieel geopend.

  Herfstvakantie-tip: wandelommetje Ganzenbroek in Westerhoven

  09 oktober 2020 | Yvonne van Moll

  Het najaar is begonnen en de herfstvakantie staat voor de deur. Een heerlijke tijd om even uit te waaien en frisse neus te halen. Vanuit de dorpskern Westerhoven is vanaf nu het ommetje Ganzenbroek te lopen. Doe je sjaal om en trek je laarzen aan want in het beekdal kan het nat zijn. Ga er lekker op uit en beleef de geuren en kleuren van de herfst.

  Het ommetje van 3,5 kilometer leidt je via smalle paadjes en bruggetjes door het beekdal van de Keersop en de Beekloop, door bos en landerijen, over oude zandpaden en door de hoofdstraat van het dorp met de Sint-Servatiuskerk. Op de route vindt je een keur aan horecagelegenheden waar je je frisse neus en koude handen kan opwarmen aan een warme chocomel of ander lekkers.

  Wethouder Mathijs Kuijken “knipt het ommetje open”

  Het idee en initiatief van het ommetje komen van de dorpsraad Westerhoven en Natuurmonumenten. De realisatie was echter niet mogelijk zonder de hulp en inbreng van de gemeente Bergeijk, WIJ Westerhoven, Waterschap De Dommel, Staatsbosbeheer en Hengelsportvereniging Valentinus. In een kleine kring van betrokkenen heeft wethouder Mathijs Kuijken op 8 oktober het ommetje Ganzenbroek geopend. Rob van Schijndel, gebiedsmanager van Natuurmonumenten overhandigde de eerste wandelfolder aan de wethouder. De wandelfolder is af te halen bij  horecagelegenheden in Westerhoven. De wandeling start bij de parkeerplaats aan de Oude Weerderdijk.

 • HelemaalGroen.nl

  Maak Westerhoven ook Groen!

  Jaap de Boer uit Geesteren is de initiatiefnemer van de site HelemaalGroen.nl en ontwikkelde de app Helemaal Groen, waarmee wordt vastgelegd welke route iemand die op zijn wandeling zwerfvuil verzamelt, heeft gelopen. Een route die is gelopen, zorgt voor een groen lijntje op de kaart. Als er op een route minstens eens per maand zwerfafval wordt opgehaald, blijft die route groen. Zo kan een plaats ‘Helemaal Groen’ worden. De Boer is zijn actie Helemaal Groen begonnen in Geesteren, maar streeft ernaar om heel Nederland Helemaal Groen te maken.

  Een gedragsverandering is het uiteindelijke doel, maar voorlopig is er nog genoeg werk voor al die mensen die zich in willen zetten voor hun eigen schone omgeving. Helemaal Groen is een leuk instrument om daarbij te gebruiken. Het registreert waar iemand zelf afval heeft ingezameld. Ook is te zien op de kaart waar al die anderen hun best gedaan hebben. Ieders afgelegde kilometers worden bijgehouden.

  De App+ updates zijn gratis te downloaden op de site www.helemaalgroen.nl

 • Opperman 2020

  Elk jaar wordt op initiatief van de Dorpsraad van Westerhoven iemand tot Opperman uitgeroepen en wordt de Mouw uitgereikt aan hem of haar die bijzondere verdiensten voor het dorp heeft geleverd.

  Bij deze onderscheiding behoort het bronzen beeldje de Mouw op de Driepoot, het oorspronkelijke ontwerp van kunstenaar Willie van der Putt (1925-1997) staat op het Monseigneur Biemansplein. Willie Putt studeerde aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam en volgde lessen bij beeldhouwer Ossip Zadkine in Parijs. Samen met haar echtgenoot Toon Slegers ging ze in 1956 op de Weebosch in een oud schoolgebouw wonen. De originele sculptuur verwijst naar de vele goede metselaars uit Westerhoven die als seizoenarbeiders in het westen van Nederland hun brood verdienden. Ze kregen hierdoor de naam “buitengaanders” waaraan het gemeenschapshuis De Buitengaander haar naam heeft te danken. De zinken bak (de mouw) die op de driepoot stond werd vol geschept met specie en de opperman droeg de mouw via de ladder naar boven en verdeelde de specie over de metselkuipen.

  Inwoners van Westerhoven kunnen hun kandidaat tot 1 december a.s. voordragen via dit formulier dat ook op papier verkrijgbaar is bij De Buitengaander.

 • Rabo Clubsupport

  Alle Rabobankleden die gestemd hebben op de dorpsraad willen we heel hartelijk bedanken. De actie van Rabo ClubSupport heeft voor de dorpsraad €80,51 opgeleverd.

 • Corona

  Voor de laatste informatie over evenementen die wel of niet doorgaan in Westerhoven verwijzen wij u graag naar de site van Westerhoven-events.

  De corona-informatie van de gemeente Bergeijk vindt u hier.

  De informatie van de Rijksoverheid op het Coronadashboard.

 • Kerkstraat

  Beste inwoners van Westerhoven.

  Naar aanleiding van de facebook berichten met betrekking tot de plannen van de Gemeente Bergeijk voor het aanleggen van parkeerplaatsen in de pastorietuin langs de Kerkstraat willen wij u hierover informeren.

  De dorpsraad heeft naar aanleiding van de ongerustheid van een aantal bewoners met het kerkbestuur afgelopen maandag 8 juni een gesprek gevoerd. Het onderwerp van het gesprek was o.a. de geplaatste zendmast in de kerktoren, het plaatsen van een hekwerk door het kerkbestuur, en het aanleggen van parkeerplaatsen door de Gemeente Bergeijk op grond die eigendom is van de kerk.

  Omdat het nut en noodzaak voor het aanleggen van parkeerplaatsen niet is aangetoond en wij ook het groen in ons dorp willen behouden hebben wij hierover een brief doen uitgaan naar de vier politieke partijen met een afschrift aan het kerkbestuur. Wij hebben onze bezorgdheid en afkeuring van dit plan onder hun aandacht gebracht en hierbij aangegeven om hiervoor geen geld ter beschikking te stellen of in de perspectievennota van 2021 op te nemen.