Privacyverklaring

Privacy beter geregeld met nieuwe privacywet

Wij gaan netjes om met uw privacy

Op 25 mei 2018 ging de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Dit is een nieuwe privacywet van de Europese Unie.
De wet was aan vernieuwing toe, omdat de technologische mogelijkheden en het (online) dataverkeer enorm zijn toegenomen. Doel van deze wet is het verbeteren van de privacy van personen. Dus ook die van u !

Netjes omgaan met uw persoonsgegevens

De AVG brengt meer en andere verantwoordelijkheden met zich mee voor organisaties, die werken met persoonsgegevensbestanden. Dit geldt dus ook voor de Stichting Dorpsraad Westerhoven, en partijen waar we werk aan hebben uitbesteed. Wij kunnen ons werk niet goed doen zonder het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens. Wij verzamelen echter alléén persoonsgegevens, die wij daarvoor nodig hebben. Vanaf 25 mei 2018 moeten we kunnen bewijzen, dat we voldoen aan onze verantwoordingsplicht. We zijn dan niet alleen aanspreekbaar op het correct omgaan met privacygegevens, maar we moeten hier ook bewijs van kunnen overleggen.

Kortom: Wij beloven u dat we netjes omgaan met uw persoonsgegevens en kunnen bewijzen dat we dat ook doen.

Lees hieronder de privacyverklaring!

Privacyverklaring Stichting Dorpsraad Westerhoven

Opslag en verwerking van gegevens

Wanneer u informatie aanvraagt, lid wordt van de Stichting Dorpsraad Westerhoven, en/of deelneemt aan activiteiten, worden persoonsgegevens vastgelegd.

De Stichting Dorpsraad Westerhoven, gebruikt uw gegevens om te informeren over projecten, activiteiten en het werk van de Stichting Dorpsraad Westerhoven,

Wij delen uw gegevens niet met derden.

Doeleinden van de verwerking en opslag

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de Stichting Dorpsraad Westerhoven, uw gegevens verzamelt en verwerkt.

In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de Stichting Dorpsraad Westerhoven, gegevens van u:

  • Wanneer u een lidmaatschap bij de Stichting Dorpsraad Westerhoven, afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden.
  • Om te informeren over ontwikkelingen (nieuws) in het gebied Westerhoven en relevante omstreken via haar website, nieuwsbrief en andere media.
  • Voor interne analyses ten behoeve van procesverbetering, eventuele ontwikkeling van producten en/of diensten en marktonderzoek.
  • Om leden/bezoekers van haar (nieuwe) diensten en activiteiten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar bijvoorbeeld ook door campagnes via sociale media.

De Stichting Dorpsraad Westerhoven, tracht daarbij rekening te houden met voorkeuren op basis van eerder verleende diensten.

Soort gegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt de Stichting Dorpsraad Westerhoven, gegevens van leden, aangemelde bezoekers van haar website, evenementen en acties.

De Stichting Dorpsraad Westerhoven, verwerkt uw naam, adres, geboortedatum, geslacht (ten behoeve van correcte aanschrijving), e-mailadres, telefoonnummer(s) en uw financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling) en bewaart en gebruikt deze zolang het lidmaatschap voortduurt.

Gegevens wijzigen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens, die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen.

Een verzoek kunt u indienen per e-mail, voorzien van naam en adres.

Dit kunt u richten aan de secretaris door middel van een e-mail aan: info@dorpsraadwesterhoven.nl

Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven

U kunt zich op onze website abonneren op nieuwsbrieven van de Stichting Dorpsraad Westerhoven,

Hiervoor is het achterlaten van een geldig e-mailadres verplicht.

Wilt u minder of geen nieuwsbrieven ontvangen?

In elk bericht zit onderaan een afmeldlink, waarmee u zich op elk moment voor het e-mailabonnement kunt afmelden.

Lidmaatschap beëindigen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is.

Als u ervoor kiest het lidmaatschap van de Stichting Dorpsraad Westerhoven, te beëindigen, dan zullen wij de bij ons bekende persoonsgegevens verwijderen (binnen maximaal 12 maanden) na opzegging.

Wijzigen van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de Stichting Dorpsraad Westerhoven, te allen tijde worden gewijzigd.

Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website zijn gepubliceerd.