Projecten

Bezwaar op besluiten gemeente rondom Westparallel

Op onderstaand mandaat besluit van de gemeente Bergeijk i.v.m. de aanleg van de Westparallel N69, heeft de dorpsraad bezwaar aangetekend bij de gemeente Bergeijk.

Wandelroute naar de bossen Braambos/Riethoven via Zandstraat

De huidige oversteekplaats verbindt wandelaars vanuit de kern van Westerhoven via de Zandstraat naar de bossen van Westerhoven en Riethoven en andersom.

Wij vinden dat deze verbinding naar dat wandelgebied met bossen en de groene vrije natuur wel bereikbaar moet blijven. Oversteekplaats wordt nu in het plan volledig afgesloten voor wandelaars. Via de rotonde de Heuvel of Braambos en langs de berm naar de Varkensakker lopen is geen alternatief.

Stand van zaken dossier Zandstraat/Varkensakker van 23 december 2020: In een gesprek op 3 december met de dorpsraad is aan de wethouder het onderwerp afsluiting Zandstraat Varkensakker ter sprake gebracht. Meerdere inwoners en ook de rijvereniging die de oversteek via de rotonde Braambos te gevaarlijk vinden om naar de Westerhovense bossen te lopen c.q. rijden is toen ook aangegeven. 
Er zijn nu twee voorstellen gedaan die kunnen helpen voor een oplossing.

Update 17 februari 2021:

De gemeente Bergeijk heeft de Dorpsraad Westerhoven geïnformeerd bezig te zijn met het zoeken naar een oplossing om de bossen Westerhoven/Riethoven te kunnen bereiken na de afsluiting van de koude oversteek Varkensakker/ Zandstraat. Het is de bedoeling dat voetgangers uit de kom van Westerhoven en leden van de rijvereniging de kempenruiters op een veilige manier de N397 kunnen oversteken en met het mooie weer in aantocht weer kunnen genieten van die mooie natuur daar in het groen.
Binnen een paar weken volgt er meer informatie hierover.

De reactie vanuit de gemeente (eind januari 2021):

“De tot voor kort bestaande oversteek van de Varkensakkers/Zandstraat over de N397 is een provinciale weg. Zij hebben beleidsmatig gekozen om uitwisseling van verkeer en oversteken enkel te concentreren bij rotondes, verkeerslichten of in uitzonderlijke gevallen ongelijkvloers. De oversteek bij Westerhoven wordt een ‘koude oversteek’ genoemd welke de provincie wil opheffen. Zij hebben daarvoor de gemeente Bergeijk gevraagd een verkeersbesluit te nemen om de Varkensakkers en Zandstraat af te sluiten. Het bezwaar maken op het verkeersbesluit zou redelijkerwijs niet leiden tot het openhouden hiervan. De aanleg van een parallelweg langs de N397 naar de rotonde Braambos wordt als voldoende beschouwt. Er is hierbij door de provincie ook onderzocht of het doortrekken van de parallelweg richting de rotonde Heuvel/N397 wenselijk was. De conclusie was dat hiermee mogelijk te veel verkeer ‘binnendoor’ zou gaan rijden. Het open houden en aanpassen van de oversteek is voor de provincie Noord-Brabant momenteel geen optie. Als gemeente kunnen wij hierin helaas weinig betekenen.”


Verkeersveiligheid rondom de school

De directeur van de Basisschool heeft in een gesprek met onze voorzitter gesproken over de problemen met de verkeerssituatie rond de school. Parkeeroverlast en te hard rijden in de Dorpstraat vormen een groot deel van die problemen. Er is in het verleden wel geprobeerd de overlast in te dammen in samenwerking met de gemeente Bergeijk maar dat heeft niet lang geholpen. De dorpsraad heeft nu dit probleem aangekaart bij de nieuwe VVN- Bergeijk organisatie om deze overlast met hun expertise te helpen op te lossen. Dit is belangrijk voor de veiligheid van de kinderen in Westerhoven. Op 4 december was er een afspraak gepland met de directeur en VVN. Hieruit is naar voren gekomen: De school gaat op zoek naar een verkeersouder om samen met de VVN vertegenwoordiger te inventariseren wat de problemen zijn, ook jeugdgemeenteraad, omwonenden en ouders zullen betrokken worden. Eind februari 2021 volgt nieuw overleg om voorstel te maken richting gemeenteraad.

Wandelomloopje Ganzenbroek

Wandel omloopje Ganzenbroek bij visvijver in samenwerking met gemeente en Natuurmonumenten.

Vanaf 8 oktober 2020 is het ommetje officieel geopend.
De wandelfolder is af te halen bij horecagelegenheden in Westerhoven. De wandeling start bij de parkeerplaats aan de Oude Weerderdijk.

Lees hier het artikel over het ommetje of omloopje op de site van Natuurmonumenten.

Starterswoningen op het St. Servatiusterrein

Visievorming over sociale/zorg ontwikkelingen in Westerhoven samen met WIJ Westerhoven – projectinformatie