Projecten

Bezwaar op twee besluiten gemeente rondom Westparallel

Op twee mandaat besluiten van de gemeente Bergeijk i.v.m. de aanleg van de Westparallel N69, heeft de dorpsraad bezwaar aangetekend bij de gemeente Bergeijk.

Wandelroute naar de bossen Braambos/Riethoven via Zandstraat

De huidige oversteekplaats verbindt wandelaars vanuit de kern van Westerhoven via de Zandstraat naar de bossen van Westerhoven en Riethoven en andersom.

Wij vinden dat deze verbinding naar dat wandelgebied met bossen en de groene vrije natuur wel bereikbaar moet blijven. Oversteekplaats wordt nu in het plan volledig afgesloten voor wandelaars. Via de rotonde de Heuvel of Braambos en langs de berm naar de Varkensakker lopen is geen alternatief.

Stand van zaken dossier Zandstraat/Varkensakker van 23 december 2020: In een gesprek op 3 december met de dorpsraad is aan de wethouder het onderwerp afsluiting Zandstraat Varkensakker ter sprake gebracht. Meerdere inwoners en ook de rijvereniging die de oversteek via de rotonde Braambos te gevaarlijk vinden om naar de Westerhovense bossen te lopen c.q. rijden is toen ook aangegeven. 
Er zijn nu twee voorstellen gedaan die kunnen helpen voor een oplossing.

Update 17 februari 2021:

De gemeente Bergeijk heeft de Dorpsraad Westerhoven geïnformeerd bezig te zijn met het zoeken naar een oplossing om de bossen Westerhoven/Riethoven te kunnen bereiken na de afsluiting van de koude oversteek Varkensakker/ Zandstraat. Het is de bedoeling dat voetgangers uit de kom van Westerhoven en leden van de rijvereniging de kempenruiters op een veilige manier de N397 kunnen oversteken en met het mooie weer in aantocht weer kunnen genieten van die mooie natuur daar in het groen.
Binnen een paar weken volgt er meer informatie hierover.

De reactie vanuit de gemeente (eind januari 2021):

“De tot voor kort bestaande oversteek van de Varkensakkers/Zandstraat over de N397 is een provinciale weg. Zij hebben beleidsmatig gekozen om uitwisseling van verkeer en oversteken enkel te concentreren bij rotondes, verkeerslichten of in uitzonderlijke gevallen ongelijkvloers. De oversteek bij Westerhoven wordt een ‘koude oversteek’ genoemd welke de provincie wil opheffen. Zij hebben daarvoor de gemeente Bergeijk gevraagd een verkeersbesluit te nemen om de Varkensakkers en Zandstraat af te sluiten. Het bezwaar maken op het verkeersbesluit zou redelijkerwijs niet leiden tot het openhouden hiervan. De aanleg van een parallelweg langs de N397 naar de rotonde Braambos wordt als voldoende beschouwt. Er is hierbij door de provincie ook onderzocht of het doortrekken van de parallelweg richting de rotonde Heuvel/N397 wenselijk was. De conclusie was dat hiermee mogelijk te veel verkeer ‘binnendoor’ zou gaan rijden. Het open houden en aanpassen van de oversteek is voor de provincie Noord-Brabant momenteel geen optie. Als gemeente kunnen wij hierin helaas weinig betekenen.”


Ook hebben wij bezwaar aangetekend bij de gemeente over de wandelbrug Braambos over de Westparallel N69. Waarom deze alleen voor wandelaars en fietsers, waarvoor een wielgoot wordt gemaakt? Wij vinden dat de inwoners met kinderwagens en mindervaliden ook toegang moeten behouden om naar het natuurgebied de Keersopperbeemden te kunnen gaan wat via de bossen van Braambos de beste verbinding is.

In het overleg bij de gemeente hebben wij gecommuniceerd dat wij in het belang van de gemeenschap van Westerhoven en omgeving het belangrijk vinden dat iedereen zich moet kunnen verplaatsen via deze verbindingen. De ambtenaar heeft aangegeven dat hij dit gaat voorleggen bij de verantwoordelijk wethouder en de projectgroep N69 en komt daarna met een reactie.

Verkeersveiligheid rondom de school

De directeur van de Basisschool heeft in een gesprek met onze voorzitter gesproken over de problemen met de verkeerssituatie rond de school. Parkeeroverlast en te hard rijden in de Dorpstraat vormen een groot deel van die problemen. Er is in het verleden wel geprobeerd de overlast in te dammen in samenwerking met de gemeente Bergeijk maar dat heeft niet lang geholpen. De dorpsraad heeft nu dit probleem aangekaart bij de nieuwe VVN- Bergeijk organisatie om deze overlast met hun expertise te helpen op te lossen. Dit is belangrijk voor de veiligheid van de kinderen in Westerhoven. Op 4 december was er een afspraak gepland met de directeur en VVN. Hieruit is naar voren gekomen: De school gaat op zoek naar een verkeersouder om samen met de VVN vertegenwoordiger te inventariseren wat de problemen zijn, ook jeugdgemeenteraad, omwonenden en ouders zullen betrokken worden. Eind februari 2021 volgt nieuw overleg om voorstel te maken richting gemeenteraad.

Zitkuil op hoek Eikewal en Beukenlaan

De bewoners van de Eikewal hebben de dorpsraad gevraagd contact op te nemen met de gemeente i.v.m. de zitkuil, met als doel om het aanzicht te verbeteren door het te vervangen door een groenstrook. De dorpsraad heeft het verzoek extra onder de aandacht gebracht van de gemeente.

De reactie van de gemeente:

We hebben al een tijdje contact met de bewoners van Eikewal aangaande overlast van de riolering. Dit probleem wordt in 2 stappen aangepakt. De gemeente zorgt voor een verlaging in het bosplantsoen, zodat water van de verharde parkeerplaats daar naar toe stroomt. Anderzijds leveren de bewoners een tegenprestatie door hun regenpijpen af te koppelen van de riolering. Deze werkzaamheden zullen binnenkort worden uitgevoerd. Aangezien er dan grond vrijkomt, kunnen we daar de zitkuil mee aanvullen. De zitkuil wordt binnenkort verwijderd. Met Kempenplus zullen we aanplant verzorgen. De aanwezige bank zal een andere plaats krijgen langs de verharding. Al met al in een werkgang goede verbeterslagen voor de Eikewal.

Wandelomloopje Ganzenbroek

Wandel omloopje Ganzenbroek bij visvijver in samenwerking met gemeente en Natuurmonumenten.

Vanaf 8 oktober 2020 is het ommetje officieel geopend.
De wandelfolder is af te halen bij horecagelegenheden in Westerhoven. De wandeling start bij de parkeerplaats aan de Oude Weerderdijk.

Lees hier het artikel over het ommetje of omloopje op de site van Natuurmonumenten.

Drinkwatertappunt Kerkplein

Drinkwatertappunt op het kerkplein is door Brabant Water en de gemeente Bergeijk in alle kernen op verschillende plekken gerealiseerd. Het tappunt met bankje en het monument van de samenstelling van de inwoners van Westerhoven ten tijde van de samenvoeging met Bergeijk is voor de inwoners en toeristen een moment van rust op dit mooie plekje naast de kerk.

Starterswoningen op het St. Servatiusterrein

Visievorming over sociale/zorg ontwikkelingen in Westerhoven samen met WIJ Westerhoven – projectinformatie