Notulen

Wij zullen de goedgekeurde notulen van de vergaderingen die we houden een jaar lang op deze pagina aan u te lezen aanbieden. Heeft u vragen over de inhoud neem dan contact op met onze secretaris via email: dorpsraadwesterhoven [at] gmail.com

Let wel: zaken over privépersonen en/of vertrouwelijke informatie wordt niet in de openbare notulen opgenomen. Wat ook mogelijk is, is dat een vergadering een besloten karakter krijgt, dan is het niet mogelijk geheel of gedeeltelijk daarbij aanwezig te zijn. Komt dit voor dan is het in de agenda aangegeven.

Laatste vastgestelde notulen:

december 2019

november 2019

oktober 2019

september 2019