Over ons

Doelstelling

De dorpsraad Westerhoven functioneert als een stuurgroep met ervaren bestuurders. De stuurgroep staat open voor alle vragen vanuit de inwoners van Westerhoven.
Zij zal zelf ook initiatieven ontplooien om in contact te komen met diverse groeperingen in de Westerhovense samenleving om knelpunten/wensen/verbeteringen te inventariseren, vooropgesteld dat deze van algemeen belang zijn voor de inwoners van Westerhoven en geen privébelangen dienen. 
De dorpsraad zorgt voor een afdoende terugkoppeling over het resultaat.

Communiceren

Communiceren met de inwoners van Westerhoven is voor de Dorpsraad een hoofdzaak. Het leveren van informatie over onze Dorpsraad activiteiten o.a. van: nieuws uit diverse informatiebronnen, over lopende projecten, nieuwe acties, reacties van ontwikkelingen in het belang van Westerhoven via links, diverse vergaderingen etc. zal via deze website www.dorpsraadwesterhoven.nl gedeeld worden.  

Bestuur

Het bestuur van de Dorpsraad Westerhoven bestaat uit de volgende personen:

Ad Bone (voorzitter), Joop Kock (secretaris), Ivo Klomp (penningmeester), en de leden: Ruud Schrijvers, Karin Stoker, Kees Kwinten, Elise Moens en Frans Brouwers.

Helma van Gerven is dorpsondersteuner van Westerhoven

Ad Bone – voorzitter
Het bericht van Joop in de Eyckelberg (november 2017) triggerde mij. Onze twee kinderen en zes kleinkinderen wonen ook in Westerhoven. Er bekroop mij een gevoel van, het zou toch zo niet kunnen zijn dat de Dorpsraad wordt opgeheven omdat er onvoldoende gegadigde voor zijn. Mijn mening is dan ook dat ook onze kleinkinderen moeten kunnen opgroeien in een leefbaar Westerhoven waar veiligheid, woongenot, en sociale activiteiten met bewoners onderling blijft plaatsvinden.
Ik ben werkzaam als bouwkundedocent bij Fontys Hogescholen, en verzorg tevens vanuit mijn bedrijf B.E.V bouwkundige opleidingen en trainingen, ik ben auteur van verschillende bouwkundeboeken en publiceer in vakbladen. Bestuurservaring heb ik opgedaan in de medezeggenschapsraad van een basisschool en als bestuurslid in het volwassenenonderwijs, buurt- en verenigingsleven. Vanuit mijn theoretische bouwkundige achtergrond heb ik nu mijn praktische hobby gemaakt en verbouw het gemeentelijk monument aan de Dorpstraat. Verder is het trainen van onze Tervurense herder ook een activiteit waar ik veel plezier aan beleef.

Joop Kock – secretaris
Lid van de dorpsraad vanaf 1 juni 2014 eerst als lid en vanaf 2015 als secretaris. Woon alweer 29 jaar in Westerhoven in de Braambos als gevolg van mijn werkzaamheden op de Kempervennen. Met het opgroeien van onze schoolgaande kinderen wilde ik ook een bijdrage leveren aan de school en werd lid van de oudervereniging op de basisschool St. Servatius. Na een jaar lid te zijn geweest werd ik gevraagd om voorzitter te worden bij het Sectiebestuur van de school. Een van de projecten in het bestuur toen was ons schoolgebouw gezien de leeftijd was het nodig aan groot onderhoud/vervanging toe. technisch en onderwijskundig paste het niet meer in die tijd. En Dat lukte vandaar dat de gemeente opdracht gaf tot de bouw van een nieuwe modern schoolgebouw aan de Dorpstraat. Na twee jaar nam Skozok het geheel over en werd er een MR/Schoolraad opgericht. Na ook hier 2 jaar voorzitter van zijn geweest heb ik toen het stokje overgedragen. Verder nog een paar jaar bestuurslid geweest bij Fanfare Irene en nu na mijn pensionering nog volop bezig met muziek maken tennissen en allerlei werkzaamheden rond ons huis en niet te vergeten de dorpsraad.

Ruud Schrijvers
Ik ben Ruud Schrijvers, 37 jaar en geboren en getogen in Westerhoven. Ik draag graag een steentje bij om de belangen te behartigen van de Westerhovense burgers en ik denk dat het juist nu belangrijk is dat wij voor alle doelgroepen een aanspreekpunt zijn, om ons dorp nog generaties lang leefbaar te houden voor iedereen.

Helma van Gerven – dorpsondersteuner
Ik ben Helma van Gerven en sinds juni 2016 werkzaam als dorpsondersteuner in Westerhoven. Als dorpsondersteuner ben ik een informatie en aanspreekpunt.

We zien dat inwoners vaak moeite hebben met het formuleren van een goede en concrete zorg- of hulpvraag. Dit geldt eigenlijk voor iedereen. Ik zeg altijd dat ik dorpsondersteuner ben voor de inwoners van Westerhoven van 0 tot 99 jaar.

Er zijn veel formele en informele zorgaanbieders, maar waar vind je de juiste persoon die je kan helpen met je zorgvraag? Dat is een van de taken waarmee ik me bezighoud.

Dit kan een zorgvraag zijn op allerlei gebieden, zoals

-administratieve en financiële ondersteuning,
-hulp bij het huishouden,
-zoeken naar een dagbesteding of andere activiteiten,
– zorg,
– mantelzorg ondersteuning.

Ook ben ik nauw betrokken bij Wij Westerhoven. Ik ben aanspreekpunt voor de verschillende groepen waaronder jeugd en zorg. Wat het mooie hieraan is, is dat ik met de inwoners rond de tafel zit voor de nieuwe ideeën. Het draagvlak wordt gecreëerd van onderuit, de vraag is vanuit het dorp. Initiatieven die bijdragen aan (nieuwe) sociale contacten en leefbaarheid.

Enkele projecten die daaruit voortgevloeid zijn:

  • Samen koken, samen eten,
  • Activiteit jeugd op kermismaandag
  • Heel Westerhoven bakt.
  • Duofiets ( we zijn hiervoor bezig met een nieuwe opzet Fietsmaatjes Westerhoven)
  • Diverse acties in Coronatijd  voor ouderen, alleenstaanden en zieken.
  • Huisbezoeken aan nieuwe inwoners die van buiten Westerhoven in ons mooie dorp zijn komen wonen.

Wat ik verder probeer te bewerkstelligen is dat de inwoners elkaar weten te vinden en dat we d.m.v. van vrijwilligers de mensen die bijvoorbeeld eenzaamheid ervaren een stukje aandacht kunnen geven. Hoe fijn is het om een lach op het gezicht van iemand te toveren door een kopje koffie te gaan drinken, of een rondje te gaan wandelen.

Mocht u vragen, ideeën en/of opmerkingen hebben hoor ik het graag: Ik ben bereikbaar via: telefoonnummer: 06-30900687 of via de email: dorpsondersteunerwh [at] gmail.com

Natuurlijk mag je me ook altijd aanspreken als je me tegenkomt in het dorp.

Groet,

Helma van Gerven
Dorpsondersteuner Westerhoven