Westerhovense namen, deel 5

Namen. We gebruiken ze alle dagen.

Waarom hebben we namen en waar komen ze vandaan.

In een paar delen zal ik trachten uit te leggen wat ik van namen weet of denk te weten.

Het 2e meest gebruikte achtervoegsel was: Beemd.

Waarmee bedoeld worden de graslandpercelen in een beekdal.

Er waren:

Het Broekbeemdje, de Keersopperbeemd, de Legenbeemd, het Elensbeempje of Elemstbeempje, den Eykerbeemd, de Dommelbeemde, het Klotbeempje, den Voorsten beemd, Jan Nevenbeemd, Tonabeemd, den Armebeemd, de Plasbeemd, den Bruersbeemd, de Lijntjesbeemd, den Boelenbeemd, den Broekbeemd,  den Krommenbeemd, den Woutenbeemd, Kuypersbeemd, den Heyerbeemd, den Broekbeemd, het voorhoofd voor den Heijerbeemd, de loversebeemd, halven Achtersten beemd, de Passiebeemd, den ouden Dijkbeemd, den Molenbeemd, den Begijnenbeemd, den Grooten beemd, den Legenbeemd, den Dijkbeemd, Groot Abeemd, den Bruersbeemd, Klijnbeemdje, den Abeemd of Copkesbeemd, den Jennenbeemd, de Heerkensbeemd, den Schoorbeemd, den Beemd, hogen of Schoorbeemd, den Goeien beemd.

De meeste percelen met “beemd” liggen en lagen vanaf de lijn: Heijerstraat, Provincialeweg, Hoeverstraat, Loveren, en dan in de richting Keersop. Het Zuidelijk deel van Westerhoven dus.

Bogt of bugt zijn uit heide ontgonnen en rondom geheinde percelen. Andere verklaringen zijn: een met staketsel omheinde ruimte voor vee of  als akkernaam een door heggen of houtwallen besloten perceel. Kenmerk is in ieder geval de omslotenheid.

Er waren:

Den Middelsten bogt, de Legenbogt, den Kokkenbogt, de Groten bogt, Schepelenbogt, den Heybocht, de Voorsten bogt, de Achtersten bogt, het Eerste bugtje, het Tweede bugtje, in de Bugt, de Legen bogt, den Wittenbogt, den Hansenbogt, het Bugtje, den Bogt, den Hogenbogt, den Slissenbogt of Hissenbogt, den Heybogt, den Klasenbogt, den Kerkenbogt, den Huypenbogt, Ballenbugt, Theus Huypenbogt, den Martensbogt, den Jakenbogt, Blokskenbogtje, de Huypenbogt, de Huypen of Heybogt, het Eykerbogtje, Bergeyks bugtje, den Heyl of Hogenbogt, de Suikerbogt, den Dielis of Molenbogt, den Hansenbogt, den Huypenbogt, den halve Hansenbogt, of Steeve, Kortjesbogt.

De meeste percelen met “bogt” of bugt”  lagen tussen aan de noordkant:  Ekkerweg, dan Kerkebochten, Lijkwech, Schepelenbochten, Varkensakkers richting Keersop en aan de zuidkant: Keulsepad, Dorpstraat, Hoeverstraat, Loveren, Braambos. Kortom het middelste deel van Westerhoven.

den Elvenberg; den Noordenberg; den berg, den Agtersten Noordenberg, den Voorsten Noordenberg, den Elvenberg, den Voorsten Elvenberg, den laatste Elvenberg.

Deze namen zijn te vinden ten Noorden van Braambos, richting Keersop. De Varkensakkers komt er op uit. Daar lagen veel heuvels met daaronder 3 bergjes:

de Noordenberg, de Elver, Elvenberg of Alvenberg en de Duvelsberg. De eerste 2 zijn geheel glad gemaakt, op de Duvelsberg staat het Polvokamp en zitten de padvinders.

In dit gebied (voornamelijk gemeente Riethoven) zijn heel veel grote en kleine grafheuvels gevonden, die voor de 2e wereldoorlog al onderzocht zijn toen het gebied geëgaliseerd werd. In deze bergen woonde de kabouter koning Kyrie.

De volgende keer het laatste deel over namen. Prettige vakantie alvast

Jacques van Veldhoven